Tájékoztató a földmérő, földügyi és térinformatikai technikusképzésről (SZJSZ 5 0810 17 03)


 

Kiss Ferenc Erdészeti Technikum főépülete 6721 Szeged, József Attila sugárút 26.

Iskolánk, a Kiss Ferenc Erdészeti Technikum az erdésztechnikus-képzés mellett földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzést indít a 2022/2023-as tanévtől. A képzésre minden olyan tanuló jelentkezhet, aki a 8. évfolyamot sikerrel lezárta és középiskolai tanulmányait megkezdheti. Várjuk olyan tanulók jelentkezését is, akik más intézményben szerezték meg érettségijüket és szakmát szeretnének tanulni. A képzési idő alapesetben 5 év (melynek végén a tanuló érettségit és technikusi végzettséget szerez); a máshol érettségizett diák esetében a tanulmányi idő 2 év (a képzési idő végén technikusi oklevelet kap tanulónk).


Miért legyek földmérő?

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikusként digitális-térkép kezelő, ingatlannyilvántartási ügyintéző, térinformatikai ügyintéző munkakörök betöltése lehetséges.

A képesítéssel rendelkező képes:

       • terepi helymeghatározást végezni,
       • földmérési adatokat gyűjteni,
       • irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját,
       • részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni,
       • azonosítani a felmérendő objektumokat,
       • felismerni a terepi idomokat,
       • elhatárolást végezni,
       • részletes felmérést készíteni,
       • a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani,
       • használni a fotogrammetria eszközrendszerét,
       • sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni,
       • sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni,
       • ipari geodéziai terepi munkákat végezni,
       • részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban,
       • közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni,
       • közműtérképi térképeket készíteni,
       • közműtérképi adatokat szolgáltatni,
       • földhivatali földmérési feladatokat végezni,
       • ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni,
       • a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni,
       • ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni,
       • térképi adatszolgáltatást végezni,
       • térinformatikai adatokat gyűjteni,
       • térinformatikai adatokat feldolgozni,
       • térinformatikai adatokat szolgáltatni,
       • távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni.

A képzéssel kapcsolatos információk:

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzést bemutató videók

NAK pályaorientációt bemutató kiadvány

A képzés időtartama: 5 év (érettségi és 1 éves képzés)

vagy

aki érettségivel rendelkezik annak 2 év

Szakmai oktatás ágazata: Mezőgazdaság és erdészet
Tanulmányi terület kódja: 0002 Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

A képzés nappali tagozatos, iskolarendszerű oktatás.

A képzés zárásaként földmérő, földügyi és térinformatikai technikus vizsgát kell tenni.

Az iskolánkba jelentkező, a 8. évfolyamot sikeresen teljesítő tanulóknak általános központi írásbeli felvételi dolgozatot kell írniuk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Iskolánkban szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. Iskolánkba történő felvételkor az általános iskolában tanult tantárgyak eredményeit is figyelembe vesszük az alábbiak szerint:

 

Tantárgy Osztály

       • Magyar irodalom 5. 6. 7. 8. félév
       • Magyar nyelv 5. 6. 7. 8. félév
       • Idegen nyelv 5. 6. 7. 8. félév
       • Történelem 5. 6. 7. 8. félév
       • Matematika 5. 6. 7. 8. félév
       • Fizika – – 7. 8. félév
       • Biológia – – 7. 8. félév
       • Kémia – – 7. 8. félév

 

A tanuló által elért összpontszámot a következőképpen számítjuk ki:

 • Magyar nyelv és matematika általános központi írásbeli felvételi dolgozatok
  pontszámait összeadjuk (max.: 2*50 pont= 100 pont)
 • A fent felsorolt általános iskolai tantárgyak osztályzatait összegezzük és a
  kapott pontszámot megfelezzük (max.: 26*5=130 pont/2= 65 pont)
 • S az így kapott összpontszám alapján történik a tanulók rangsorolása
  (max: 100 pont + 65 pont = 165 pont).