ÖKOIskola


A KÖRNYEZETI NEVELÉS FONTOSSÁGA

„Az emberek tehetségüknek, műszaki találékonyságuknak és fáradhatatlanságuknak köszönhetően elözönlötték az egész Földet.Csak az utóbbi években ébredtünk tudtára annak a katasztrofális hatásnak, amely cselekedeteink nyomán környezetünket és a Földet velünk megosztó állatokat, növényeket éri. Bizonyos, hogy ugyanez a tudás és tetterő az általunk – oly sokszor figyelmetlenül és akaratlan okozott károk helyreállítására is fordítható. Ennek első lépése a környezeti nevelés. Az Önök által végzett munkára épül a jövő.”

„Human beings, through their skill, technical ingenuity and energy have now overrun the earth. Only in recent years have be become aware of the catastrophic effect of our actions on the world’s environment and the animals and plants which share it with us. Now surely, that very same knowledge and energy can be turned to rectifying the damege that, so often inadvertently and unwittingly, we have done. The first step to bringing that about is environmental education. Your work is the foundation of our future.”

 

David Attenborough
/Részlet a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia 2010. c. kiadványból/


Mi az ÖKOISKOLA?

Az Ökomunkacsoport alapkoncepciója

 

ZÖLD DÖK

2015. SZEPTEMBERÉBEN MEGALAKULT AZ A DIÁKÖNKORMÁNYZATI CSOPORT, MELYNEK FELADATA A DIÁKOK BEVONÁSA A FENNTARHATÓ FEJLŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PROGRAMOKBA, FELADATOKBA.

A további tanévekben a diákönkormányzat mellett önállóan működő ZÖLD diák önkormányzatot is létrehoztunk, melynek tagjai különböző zöld és öko vállalásaikkal színesítik az iskola életét. Például figyelünk az intézmény körüli madarak etetésére és itatására. Külön figyelmet szentelünk a Tisza élővilágára, és számos ZÖLD rendezvényen veszünk részt.

 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 

Az alább olvasható részletek forrása: Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia, Környezeti nevelés a fenntarthatóságért

„A Brundtland Bizottság 1987-ben megjelent Közös Jövőnk című jelentésében szerepel először a fenntartható fejlődés fogalma:

Fenntartható az a gazdasági-társadalmi fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteket anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját szükségleteik kielégítésében.”

„Az ENSz Fenntartható Fejlődés Bizottsága 1994-ben közreadott dokumentumában összefoglalta a fenntartható fejlődést elősegítő feltételeket és szükséges intézkedéseket:

 1. Az erőforrásokat hatékonyan használjuk, a hulladékképződést előzzük meg, illetve tartsuk a legalacsonyabb szinten.
 1. A környezetszennyezést korlátozzuk azon a szinten, amely nem károsítja sem a természeti rendszereket, sem az emberi egészséget.
 1. Az emberek egészségét biztonságos, tiszta és kellemes környezet megteremtésével és olyan egészségügyi szolgáltatás biztosításával védjük, amely a betegek megfelelő ellátása mellett a betegségek megelőzésére fordítja a figyelmet.
 1. A természet sokféleségét (a biodiverzitást) kiemelt értékként kezeljük és óvjuk.
 1. A közösségek helyi igényeit – ahol csak lehet – helyileg elégítsük ki.
 1. Igyekezzünk biztosítani, hogy mindenki elérhető áron jusson jó minőségű élelmiszerhez, ivóvízhez és fűtőanyaghoz, ugyanakkor megfelelő otthonhoz is jusson.
 1. Mindenkinek legyen lehetősége megfelelő munka vállalásához a sokszínű gazdaságban. A munkavégzésért tisztességes fizetés járjon, miközben váljon elismertté az egymásért és a közösségért végzett munka értéke.
 1. Az áruk és a szolgáltatások a környezet megterhelése nélkül legyenek megközelíthetőek – s ne csak azok számára, akik autóval rendelkeznek.
 1. Az embereknek ne kelljen tartaniuk a bűnözéstől, valamint senkit se zaklassanak személyes meggyőződése, etnikai, nemi hovatartozása vagy szexuális szokásai miatt.
 1. Mindenki azonos eséllyel szerezhesse meg azokat az ismereteket, tudást és készségeket, amelyek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat.
 1. A társadalom minden tagjának legyen lehetősége a döntéshozatali folyamatban való részvételre.
 1. Mindenki számára legyen hozzáférhető a kulturális, a pihentető és szabadidős tevékenységek választéka.
 1. Az ember épített környezetében, a tárgyaiban és eszközeiben szépség és hasznosság érvényesüljön. A települések legyenek emberléptékűek. Őrizzük meg a sokféleséget és a helyi sajátosságokat.”

„A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára.”

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

 

Kis-Rózsa Valentina
ÖKOiskola munkacsoport vezető

 


Fenntarthatóságra való nevelés

Fenntarthatóságra való neveléssel kapcsolatos cikkek

Fűts Okosan!


Ökoiskola munkatervek

Munka és rendezvényterv 2015-2016

Szakmai munkaközösség 2016-2017 tanév munkaterve

Ökoiskola munkaterv 2017-2018

Szakmai munkaközösség 2018-2019 tanév munkaterve

Ökoiskola munkaterv 2019-2020

Ökoiskola munkaterv 2020-2021

Ökoiskola munkaterv 2021-2022


Ökoiskola beszámoló

Ökoiskolai beszámoló 2016-2017

Ökoiskolai beszámoló 2017-2018

Ökoiskolai beszámoló 2018-2019

Ökoiskola beszámoló 2019-2020

Ökoiskola beszámoló 2020-2021

Ökoiskola beszámoló 2021-2022 1. félév


Éves munkaterv

Munkaterv 2022


Éves beszámolók

2017-2018-as tanev beszámolója

2018-2019-es tanev beszámolója

2019-2020-as tanev beszámolója

2020-2021-es tanev beszámolója