Kiss Ferenc Nap


A nyolcvanas évek elején egyre több szegedi iskolából kaptunk meghívót iskolanapokra.

Felmerült az akkori iskolavezetésben és diákságban, hogy a mi intézményünkben is teremtsünk hagyományt és iskolánk névadójának a születésnapján, – április 24-én – tartsunk minden évben Kiss Ferenc Napot.

Az elhatározást tett követte és 1985. április 24-én megrendezésre került első alkalommal az iskolanap. Egy ilyen rendezvény célja, hogy megmutassa saját magunk és vendégeink számára az elért eredményeinket, képzésünk színvonalát, tanulóink felkészültségét és talpraesettségüket, valamint viselkedéskultúráját, vagyis számot adjunk valamilyen szinten az egy év munkájáról.

A Kiss Ferenc Napok programjainak összeállításánál ezek a gondolatok vezéreltek bennünket.

A délelőttök folyamán a legnagyobb érdeklődést a tanulói előadások váltják ki. Az első rendezvényeken 4-5 szekcióban 25-30 előadás hangzott el, elsősorban a szakmához kapcsolódó témakörökben. Az elmúlt években a szekciók aránya, összetétele változott. A képzési idő kitolódásával a közismereti témájú tanulói előadások száma jelentős mértékben növekedett.

Az egyes szekciókban 3 fős zsűri dönt a legjobb előadásokról. Díjazásra kerül minden alkalommal a legtartalmasabb szekció előadás és a legjobb, legmegragadóbb stílusú tanuló jutalmazása a „legjobb előadói” díjjal.

Az előadások mellett az elmúlt években különböző versenyek és kiállítások színesítették a programot. Így többek között megrendezésre került szavalóverseny, műveltségi vetélkedő és felismerési verseny különböző témakörökben.

A délutáni ünnepség elsősorban az elismerésekről, jutalmakról szól. Ekkor kerül átadásra a

Kiss Ferenc-Díj, amely iskolánk legnagyobb tanulói elismerése. Nagyon kimagasló teljesítményt kell nyújtania annak a diáknak, mind az általános tanulmányi eredményt, mind pedig a szakmai produktumokat tekintve, aki eséllyel kíván indulni a jelöltek között. Az előzetes véleményezéseket követően a tantestület dönt arról, hogy az adott évben mely tanulónk
a leginkább érdemes erre a megtisztelő címre. Örömmel mondható, hogy mióta  a Kiss Ferenc-Díj

Alapításra került nem kellett kompromisszumot kötni az odaítéléskor. Mindig volt a díjra érdemes tanulónk,  – akár több is.

Gratulálunk nekik.

A tanév vége felé közeledve ez az utolsó olyan alkalom amikor a teljes tanulóifjúság együtt van iskolai ünnepségen. Ilyenkor kerülnek elismerésre az eddig lezárult megyei és országos szintű versenyek. Ezek díjazását a Kiss Ferenc Alapítvány vállalja magára minden évben.

Nagy várakozás előzi meg a szekciók eredményhirdetését, hogy a zsűrik kit találtak a legjobbaknak. Az elmúlt években már közel 20 tanuló vehetett át alkalmanként komoly jutalomtárgyakat is jó teljesítményükért. Köszönet azon cégeknek és magánszemélyeknek, akik ily módon is segítik munkánkat.

Egész évben zajlanak az évfolyamok közötti sportversenyek, amelyek eredményhirdetésére is ekkor kerül sor. Az alsó és felső évfolyamok közötti győztes a kupa és a torta mellé egy egynapos buszos kirándulási lehetőséget is kap.

Az elismerések, jutalmak átadása mellett szerves része az ünnepségeknek egy sajátos hangulatú műsor. A megható megemlékezések mellett a vidámság és a tréfa is sokszor jellemzi ezen ünnepségek hangulatát.

Hogyan lehetne összefoglalni, melyek  a legnagyobb eredményei, érdemei a Kiss Ferenc Napnak?

Szinte az egész tanulóifjúság aktívan részt vesz az előkészítésben, az előadásokban, a versenyeken és az ünnepség lebonyolításában, s így elkezdik tanulni a közéleti szereplés alapjait.

Ezen a napon együtt vannak a rendezvényeken a jelenlegi és volt diákjaink, a nyugdíjas és aktív munkatársak és azon „külsős” kollegák, akik kíváncsiak eredményeinkre, munkánkra. Ez a változatos résztvevő kör ezen jeles nap alkalmával tovább erősíti azt az összetartozást, azt a családias hangulatot, melynek kialakításának és megtartásának érdekében eddig is tevékenykedett az iskola.