Iskolai felhívás a tankönyvek leadásával kapcsolatban!


 A Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium vezetése ezúton értesíti a diákokat, hogy az iskola tulajdonát képező könyvekre és tartós tankönyvekre vonatkozó kölcsönzési szabályok 2018. május 1-től az alábbiak szerint változnak:

 

  • Az alsóbb évfolyamos diákok zavartalan tankönyvellátásának érdekében, a tanév végén minden diáknak le kell adnia az összes nála lévő, az iskola tulajdonát képező, pecséttel ellátott tankönyvet.
  • A leadási kötelezettség kiterjed az iskola könyvtárából kölcsönzött minden, az iskola tulajdonát képező dokumentumra ilyen például a könyv, cd, dvd vagy újság.
  • Minden könyvet az adott év utolsó tanítási napjáig a diáknak le kell adni az iskolai könyvtárban.
  • Érettségi, vagy technikusi vizsga előtt álló diáknak az utolsó vizsganap a határidő. Addig a diáknak az iskolával szemben fennálló összes tartozását rendeznie kell, beleértve a könyv és tankönyvtartozást is!
  • Az évközben elveszett vagy tönkrement könyveket és tankönyveket, csere könyvekkel pótolni nem lehet!
  • A tanuló köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni!
  • Az elvesztett megrongált tankönyvek árának befizetéséről a tanuló átvételi elismervényt kap, ezzel tudja igazolni, hogy habár a leltározott könyvet elvesztette vagy megrongálta, azok árát kifizette és így tartozása az iskola felé nincs.
  • Az otthon feleslegessé vált tankönyveket az iskolai könyvtár adományként be tudja fogadni, de azok értéke nem számít bele az elveszett vagy megrongált könyvek árába.

 

Máhig József
Igazgató

Felföldi Ágnes
Könyvtárostanár