Álláshirdetés


A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikum pályázatot hirdet matematika-fizika szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony (2023.09.01-2024.06.30-ig)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6721 Szeged, József Attila sugárút 26.,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • a tanterv alapján tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra;
  • a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
  • a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése;
  • dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
  • a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
  • szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
  • részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel;
  • az iskolai rend meghatározása és betartatása;
  • osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális események szervezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyv 2012.évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Egyetemi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: informatika szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata. Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 25.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Máhig József igazgató részére az igazgato(kukac)kissf-szeged.edu.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 25.

Havi bruttó kereset: megegyezés szerint

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kiss Ferenc Erdészeti Technikum honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az új szakképzési törvény 27. S (6) bekezdésére hivatkozva a szakképzési centrum nem oktatói munkakörben foglalkoztatottja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll. Ezért a jelen álláshirdetésben meghirdetett állás nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem munkaviszonyban történik.

Az állással kapcsolatban további információ kérhető: 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. Telefonszám.: + 36 (62) 548-930, e-mail: igazgato(kukac)kissf-szeged.edu.hu